Doç. Dr. Akçay Övünç Karadaş

ANKARA NÖROLOJİ UZMANI

Doç. Dr. Akçay Övünç Karadaş, Çankaya Arma Kule No:51 adresinde, özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri: Türk Nöroloji Derneği, Türk Epilepsi ve Savaş Derneği, Türk Uyku Tıbbı Derneği ve Baş ağrısı Derneği'dir. 2005 yılından itibaren Nöroloji uzmanı olarak alanında hizmet vermekte ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Uzmanlık alanları arasında öne çıkan konular; Migren Botoksu, Epileptik Bozukluklar, Uyku Bozuklukları ve Baş Ağrılarıdır. Kronik Migren Tedavisinde Botoks ve Sinir Blokajı uygulamalarıdır. Ayrıca Nörofizyolojik Testler alanında EEG, EMG ve uyku laboratuvarını yönetmek üzere sertifikasyonlara sahiptir.

migren tedavisinde botoks
Görev Ünvanı Görev Yeri / Kurum Yıl
Doç. Dr. Özel Muayenehane 2021-Devam ediyor
Dr. Öğr. Üyesi Yüksek İhtisas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji Anabilimdalı 2019-2021
Dr. Öğr. Üyesi İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, SHMYO Elektronörofizyoloji Programı 2017-2019
Yrd. Doç. Dr. Kemerburgaz Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü 2016-2017
Uz.Dr. Özel Liv Hospital, Ankara 2014-2021
Uz.Dr. Medicana International Ankara Hastanesi 2013-2014
Uz.Dr. Özel TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara 2010-2013
Uz.Dr. Özel Mesa Hastanesi, Ankara 2005-2010
Arş. Gör. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2005

ESERLER

A Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A1. Karadaş Ömer, Koç Güray, Ö. Akçay Övünç, Öztürk Bilgin, Konukoğlu Dildar (2017). Biomarkers of Alzheimer‘s Disease and Vascular Dementia Simultaneously Sampled from Serum and Cerebrospinal Fluid. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 20:(1), 1-7, (Kontrol No: 6026766)
A2. Arıca Polat Büşra Sümeyye, Ö. Akçay Övünç, Karadaş Ömer (2020). Hemispheric lateralization of depression and depression deficit. Medical Science and Discovery, 7(2), 409-411., Doi: 10.36472/msd.v7i2.349, (Kontrol No: 6081175)
A3. Ö. Akçay Övünç, Karadaş Ömer (2020). The Effectiveness of Diet restriction in Elderly with Migraine Archives of Neuropsychiatry, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Doi: 10.29399/npa.24839, (Kontrol No: 6044518)
A4. Öztürk Bilgin, Ö. Akçay Övünç (2019). İskemik İnme ve Cinsiyet (Ischaemic Stroke and Gender), Akdeniz Tıp Dergisi, Doi: 10.17954/amj.2019.1579
A5. Öztürk Bilgin, Ö. Akçay Övünç, Karadaş Ömer (2019). Evaluation of cognitive functions in migraineurs treated with topiramate, Journal of Clinical Neuroscience,59: 89-92, Doi: 10.1016/j.jocn.2018.10.134,
A6. Sümer Mehmet Murat, Ö. Akçay Övünç (2018). Progression in acute schemic stroke: Is widespread atherosclerotic background a risk factor?, Turk J Phys med Rehab, 64(1): 46-51, Doi: 10.5606/tftrd.2017.1007
A7. H. L. Gul , Ö. Akçay Övünç, O. Karadas , G. Koç, L. E. Inan (2016). The efficacy of greater occipital nerve blockade in chronic migraine: A placebo- controlled study, Acta Neurol Scand., Doi: 10.1111/ane.12716
A8. O. Karadaş, Ö. Akçay Övünç, F. Özçelik ,A. Özge (2016). Greater occipital nerve block in the treatment of triptan overuse headache : A randomized comparative study, Acta Neurol Scand,1-8
A9. Ö. Akçay Övünç , O.Karadaş, A. Ozge (2016). Efficacy of Diet restriction on Migraines, Arch Neuropsychiatr, 53(3): 233-237, Doi: 10.5152/npa.2016.15961
A10. Omer Karadas, Volkan Yılmaz, Ö. Akçay Övünç (2015). Depression managemant during in the presence of pain: An overview, Annals of Depression and Anxiety 2(1): 1-4
A11. Erbas T., Ertas M., Yucel A.,Keskinaslan A., Senocak M (2011). Prevalance of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients, J Clin Neurophysliol, 28(1):51-5, Doi: 10.1097/WNP.0b013e3182051334
A12. Sumer M, Ö. Akçay Övünç, Bakar B., Cila A., Ruacan S. (2009). Intravascular Lymphoma masquerading as multiembolic stroke developing after coronary artery by-pass surgery, The Neurologist, 15: 98-101
A13. B. Nazlıel, G. Yavaş, Z. Arikan, Ö. Akçay Övünç, O. Aksoy Ozmenek, C. Irkeç (2007). Event related potentials in children of alcoholics. Electromyogr. Clin .Neurophysiol., 47(6): 315-318

B Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
B1. Öztürk Bilgin, Ö. Akçay Övünç (2019). The efficacy of local anesthetic application to pericranial muscles in the treatment of episodic tension type headache in elderly population. Gulhane Medical Journal, 61(3), 128-131., Doi: 10.26657/gulhane.00070, (Kontrol No: 6049466)
B2. Ö. Akçay Övünç (2020). Does the efficacy of different doses of Botulinum neurotoxin in chronic migraine change in terms of age and sex?. Gülhane Medical Journal, 62(1), 51-56., Doi: 10.4274/gulhane.galenos.2020.928, (Kontrol No: 6116880)
B3. Ö. Akçay Övünç, Erhan Bilir (2017). Fokal ve Jeneralize İnteriktal Epileptik Patolojiler, Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):150-6
B4. Ö. Akçay Övünç, Erhan Bilir (2015). ILAE 1981, Lüders ,ILAE 2001 Epilepsi Sınıflandırma Sistemleri ile Epileptik Nöbetlerin Monitorizasyon Öncesi ve Sonrası Sınıflandırılması ve Uyum Oranlarının Karşılaştırılması “ Epilepsi, 21(3):119-127, Doi: 10.5505/epilepsi.2015.48569
B5. Ö. Akçay Övünç, Mehmet Murat Sümer (2009). Bir Hemiplejik Migren Olgusu, Türk Nöroloji Dergisi, 15(4): 199-203 (Link)
B6. Mehmet Murat Sümer, Ö. Akçay Övünç, A.Cila (2008). Paraneoplastik İskemik inme: Olgu sunumu ve Derleme, Türk Nöroloji Dergisi, 14(5): 338-343 (Link)
B7. Ö. Akçay Övünç, Özeke Özcan (2007). Kalp ve Nörolojik Hastalıklar, Türkiye Klinikleri J Int med Sci, 3(33): 26-33 (Link)
B8. Mehmet Murat Sümer, Ö. Akçay Övünç (2007). Elektrokortikografi ve Fonksiyonel Haritalama, Türkiye klinikleri J Surg Med Sci, 3(16): 16-21, (Link)
B9. Ö. Akçay Övünç, Hayrunnisa Bolay (2003). Primer Baş Ağrılarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Türk Nöroşirürji Dergisi, 13: 97-112, (Link)

C Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
C1. Ö. Akçay Övünç, "Trigeminal Nevraljilerin Radyolojik Özelliklerinin Tanı ve Tedaviye Katkısı : Ön Rapor", IV.Algoloji Kursu, Ankara, 2019
C2. Ö. Akçay Övünç, "Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Tanımlamada İpuçları : Ön Rapor", 5.Epilepsi Sempozyumu, Şile, İstanbul, 2019
C3. Ö. Akçay Övünç, "Behçet Hastalığında Baş Ağrısı Tipleri : Ön Rapor", Nöroromatoloji Sempozyumu, Eskişehir, 2019
C4. Ö. Akçay Övünç, “Nummular Baş Ağrılarının Ekleme Tedavisinde Botulinum Toksin Tip A Etkinliği”, 15.Baş Ağrısı Kış Okulu, İstanbul, 2019
C5. Ö. Akçay Övünç, “Uçak Yolculuğu Baş Ağrılı Olgu Sunumu”, 4. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi, İstanbul, 2018
C6. Ö. Akçay Övünç, “Venöz Sinüs Trombozu İle İlişkili Epileptik Nöbetli Bir Olgu”, Dirençli EpilepsilerdeTedavi Sempozyumu, İzmir, 2018
C7. Ö. Akçay Övünç, “Trigeminal Sinir Oftalmik Dal Nevralji Olgusunda Tekrarlayan Supraorbital Sinir Blokajının Etkinliği“, 3. Algoloji Kursu, Ankara, 2018
C8. Ö. Akçay Övünç, “Melatonin Tedavisine Yanıtlı Nokturnal Baş Ağrısı”, 14.Baş Ağrısı Kış Okulu, İstanbul, 2018
C9. Ö. Akçay Övünç,, Mehmet Murat Sümer, ”Geçici iskemik atakla prezante olan dural arteriovenöz fistül olgusu”, 46.Ulusal Nöroloji Kongre kitabı, Antalya, 2010
C10. E. Küpeli, Ö. Akçay Övünç,, M.Sumer, A. K. Perçin, A. Köybaşıoğlu, ”Uyku laboratuarımızda incelenen hastaların demografik özellikleri”, 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Bodrum, 2006
C11. Ö. Akçay Övünç,, E. Küpeli, M. Sumer, ”Uykuda yeme bozukluğu : Bir olgu sunumu”, 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Bodrum, 2006
C12. Ö. Aksoy, Ö. Akçay Övünç,, B. Küçük, A. Z. Yeğin, R. Kuruoğlu, ”Paraneoplastik Miller Fisher Sendromu”, 22.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Epilepsi Günleri Kongre Kitabı, İzmir, 2005
C13. İ. Yıldırım, Ö. Aksoy, Ö. Akçay Övünç,, R. Kuruoğlu, ”Brakiyal amyotrofik dipleji”, 22.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Epilepsi Günleri Kongre Kitabı, İzmir, 2005
C14. İ. Yıldırım, Ö. Akçay Övünç,, Ö. Aksoy, E. Bilir, ”Dirençli Epilepsi vakalarında anterior temporal lobektomi sonrası nokturnal nöbetler”, 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2004
C15. Ö. Akçay Övünç,, İ. Yıldırım, Ö. Aksoy, E. Bilir, ”İnteriktal EEG’si normal olan epilepsi hastaları”, 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2004

D Ulusal / Uluslararası Kitap veya Kitap Bölümleri
D1. Ö. Akçay Övünç, E. Bilir, “Epilepsi Cerrahisinde Hasta Seçimi ve Preoperatif Değerlendirme “, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 01, 02, 03, 04, US Akademi, Bölüm 174
D2. Ö. Akçay Övünç, "Uyku Bozuklukları ve Nörolojik Hastalıklarda Uyku, Bölüm adı:(Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları)", Ankara Nobel Tıp Kitabevi Ltd.Şti, Editör:Mehmet İlker Yön, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 253, ISBN:978-605-7578-92-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6120007)

E Sertifikalar
E1. 18. Baş ağrısı Kış Okulu, 2022, İstanbul
E2. 17. Baş ağrısı Kış Okulu, 2021, İstanbul
E3. 16. Baş ağrısı Kış Okulu, 2020, İstanbul
E4. Nöroromatoloji Günleri, 2019, Eskişehir
E5. 5. Epilepsi Sempozyumu,2019, İstanbul
E6. 15.Baş Ağrısı Kış Okulu, 2019, İstanbul
E7. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2018, Antalya
E8. 19.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2018, İstanbul
E9. 11. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2018, Dalaman
E10. 14. Baş ağrısı Kış Okulu, 2018, İstanbul
E11. 13. Baş ağrısı Kış Okulu, 2017, İstanbul
E12. Pratikte EEG Yorumlama Kursu,2015, Ankara
E13. 11. Baş ağrısı Kış Okulu, 2015, İstanbul
E14. 9.Baş ağrısı Kış Okulu, 2013, Antalya
E15. I. Ulusal Baş ağrısı Sempozyumu, 2009, İstanbul
E16. Türk Uyku Tıbbı Derneği İleri Uyku Kursu, Ankara, 2008
E17. Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı, Ankara, 2006
E18. Türk Uyku Araştırmaları Derneği 6. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kursu, Ankara, 2006
E19. Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 2005