MİGREN SİNİR BLOKAJLARI

Migren, hastaların günlük yaşamlarını etkilemektedir. Hastaların gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aktivitelerde aynı zamanda kısıtlılık yaratabilen baş ağrısıdır. Genellikle migren baş ağrısı, şakak, ense veya göz çevresinde başlamaktadır. Ağrı çeşidine göre ise hareket ettikçe kötüleşebilmektedir.

Migren ağrısına genelde sese ve ışığa hassasiyet, kusma, bulantı gibi durumlar da eşlik edebilmektedir. Migren hastalığı olan kişilerin, ışık almayan odada uyumak istemeleri veya kusma atakları da bu semptomların azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. Migren atakları kişilerde farklılık gösterebilmektedir. 

kronik migren tedavisi
başağrısı tedavisi

SİNİR BLOKAJI NASIL BİR UYGULAMA?

Migren Sinir Blokajı Uygulaması, invaziv (girişimsel) bir tedavi yöntemi olup uygulamada, migren atakları ile ilişkili olduğu düşünülen beyin merkezleri hedef alınmaktadır.

Migren ataklarından sorumlu olduğu bilinen beyin merkezlerindeki sinirler, özel enjeksiyon ve ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Bu da sinirlerin bloke edilmesi anlamını ifade etmektedir. Bu anlamda baş ağrısı ile ilişkili olmuş pek çok sinire aynı anda uygulanabilmektedir. Sinir blokajı yöntemi, migren tedavisinde bilhassa ilaç tedavisine dirençli kronik migrenlerin iyileştirilmesi için kullanılan yöntemdir. Ayrıca kullanılmış olan analjezik miktarı hedeflenerek uygulanmış bir girişimdir. Dolayısı ile sinir blokajı yöntemi, invaziv yani girişimsel bir işlemdir. En sık olarak GON adı verilen oksipital sinire yapılmaktadır. Bunun nedeni ise sinir migren ataklarından sorumlu olan beyin bölgesi, trigeminovasküler sistem ile direk ilişkili olmasıdır. GON blokajının migren atak sıklığını, süresini ve şiddetini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple migren ataklarının engellenmesi amacı ile GON Blokajı koruyucu tedavi olarak kullanılmaktadır. Çeşitli nedenler ile ilaç kullanamamış veya gebelik gibi durumlarda en güvenilir ve etkili tedavi yöntemidir. Toplumda yaklaşık her 6 kişiden birinde görülen Migren yaygın bir hastalıktır. 

bilmeniz gerekenler

Özel teknikerler vasıtası ile büyük oksipital sinire uygulanmış olan ilaçlar sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanallarını bloke etmektedir. Böylece sinirin bağlı olmuş olduğu ve migren ağrısı ile doğrudan bağlantılı olan bölgede ağrıya sebep olan uyaranlarında oluşması engellenmiş olmaktadır.

Migren Sinir Blokajı tedavisi, sıklıkla 1 hafta ile 3-5 enjeksiyon yapılabilmektedir. Daha sonrasında ise aylık uygulamalar yapılabilmektedir. Tekrar eden GON blokajı uygulamalarının migren sıklığı ve şiddetini azalttığı belirlenmiştir. Hangi hastaya hangi tür aralıklar ile uygulanacağına hasta nazarında hekim tarafınca karar verilmektedir. 

Enjeksiyon uygun bir şekilde yapılmış ise başın aynı taraftaki kafa derisi kısa bir süre içerisinde uyuşacaktır. Ağrı kesicinin etkisi hemen hissedilebilmektedir. Oluşan bu tablo, genellikle sinir bloğu sonrasında 15 dk. İçerisinde hissedilebilmektedir. Lokal anestezinin etkileri ise bir kaç saat içerisinde kaybolabilmektedir. Ağrıları  hafiflemesi sıklıkla uyuşukluk sürdüğü esnada devam etmektedir.

Sinir blokajı etkileri, ortalama 1 ay ile yaklaşık 3-4 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bilhassa mevsim geçişlerinde yapılmış sinir blokaj işlemleri, dış etkenler sebebi ile etkilenmiş migren tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Kişi istediği an, uygulamalar tekrardan yapılabilmektedir. Böylece sürekli ilaca bağlılıkta ortadan kalkmış olacaktır.

Migren sinir blokajı başlarda boyun ağrıları ve baş ağrıları olmak üzere vücudun pek çok bölgesinde kullanılabilmektedir. Ağrının kaynağına ve nedenine göre boyun, omurilik, uzuvlardan veya koltuk altlarından yapılabilmektedir.

Migrende önleyici tedavi amacı ile ilaç kullanmış kişilerde ağrı süresi, şiddeti ve sıklığı azalmaktadır. Oksipital sinir bloğunda aynı şekilde azalma sağlanmaktadır. Bu etkisi ise 4-6 ay içerisinde sürebilmektedir.

Migrende sinir blokajı tedavisi etkin oluşunun yanı sıra oldukça da güvenilir bir uygulamadır. Kurallara dikkatli bir şekilde uyulduğu takdirde yan etkileri fazlaca nadirdir. Vücudun herhangi bir yerine yapılmış olan enjeksiyonlarda da cilt altı kanamalar, tansiyon düşmesi, bulantı veya bayılma gibi yan etkiler görülebilmektedir. Nadiren de olsa kullanılmış olan lokal anesteziye bağlı olarak alerjik reaksiyonlar, duyarlılık gibi yan etkiler de görülebilmektedir. Oksibital sinir blokajları tedavisinde ensede 4-5 saat süren uyuşma hali dışında herhangi bir yan etki bulunmamaktadır. Çok nadir olarak enjeksiyon bölgelerinde hassasiyet ve baş dönmesi gelişebilmektedir. Yapılan bu işlem, lokal aneatezik ilaca alerjisi olmuş olan, kan sulandırıcı kullanan, kalp hastalığı olan ve diyabet hastalığı olan kişilere uygulanmamaktadır. Bu işlem sırasında kullanılmış olan iğne kafatasından geçmemektedir. Bu sebeple de menenjit, omurilik sıvısı kaçağı, omurilik hasarı riski bulunmamaktadır.

Birtakım istisnalar haricinde 6 aylık dönem içerisinde genelde 3 ten fazla oksipital sinir bloğu yaptırılması önerilmemektedir. Bunun sebebi ise fazla sayıda enjeksiyon yapılmasının enjekte edilmiş olan stereodlerin yan etki ihtimalini arttırmış olmasıdır. Bu durumda eğer hastanın fazla enjeksiyon gereksinimi mevcut ise farklı tedavi seçenekleri düşünülebilmektedir.

GON BLOKAJ

GON blokajı, son zamanlarda migren sinir blokajı tedavisi git gide artmaktadır. Sıklıkla kullanılan uygulamanın 1940 yılına kadar dayandığı bilinmektedir. GON blokajı, migren ataklarının sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaktadır. Bu sebeple migren baş ağrısı atakları esnasında veya migren ataklarının tedavisinde koruyucu tedavi unsuru olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle gebelik dönemlerinde ve çeşitli nedenler ile ilaç kullanamayan migren hastaları için güvenilir ve etkili tedavi seçenekleri düşünülebilmektedir. Özel teknikler ile bazen de ultrasonografi yardımı ile büyük oksipital sinire uygulanmış olan ilaçlar, sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanallarını bloke etmektedir. Böylece sinirin bağlı olmuş olduğu migren baş ağrısı ile ilişkili olmuş olan bölgede ağrı uyaranlarının da meydana gelmesini engellemiş olmaktadır. Sinir blokajları ile ayrıca sinir sistemlerinde migren ağrısını oluşturan mekanizmayı karşı düzenleyici etki de sağlanmış olmaktadır. Migren atakları, hastaların yaklaşık %90’ınına yakınında günlük yaşam aktivitelerinde de bozulmasına yol açan şiddetli baş ağrılarıdır.

Hastaların büyük bir oranında tıbbi tedaviler ile bu ayakların sıklığı ve şiddeti azaltılabilmektedir. Fakat bazı hastalar için ilaçların tam olarak iyileşme sağlanamaması veya ciddi yan etkilerin görülmesi sebebi ile ilaç dışı tedavi tedavi alternatifleri geliştirilmiştir. Bu sebeple uygulanmış olan yöntemlerden bir tanesi de GON blokajdır. Migren sinir blokajı çerçevesinde değerlendirilen Periferik sinir blokajı adı verilen GON blokajı, tedaviye direnç göstermiş kronik migren hastaları üzerinde uygulanmaktadır.

GON blokaj migrende: 2 farklı yöntem ile koruyucu tedavilere rağmen başarısızlıkla sonuçlanmış dirençsiz olgularda uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra geçiş tedavileri veya hızlı etkinlik tedavilerinde, 15. hafta sonrası gebeliklerde uygulanmaktadır. Son olarak ilaç yan etkileri veya eşlik etmiş başka hastalıklar sebebi ile koruyucu tedaviler kullanılmadığında da uygulanabilmektedir.

GON tedavisi migren dışarısında: Oksipital nevralji ağrılarında, servikojenik baş ağrısında, kronikleşmiş günlük baş ağrılarında, omber panksiyon baş ağrısında da kullanılmaktadır. Bunun dışında aşırı ilaç kullanımı sonucu oluşan baş ağrılarında da başarı ile uygulanmaktadır. GON tedavisinde, düşük konsatrasyonlu lokal anestezikler ile duyusal sinir liflerinin bloke edilmesi anlamını ifade etmektedir. Farklı yöntemler olmasının yanı sıra haftada 1 kez olacak şekilde gerek 3-4 hafta süresince gerekse sonrasında İhtiyaçlara göre uygulanmaktadır. Bu yöntem ile hastaların büyük bir kısmında, gerek ağrı kesici tüketimlerinde gerekse atak süreçlerinde azalmalar görülmektedir. 

MİGREN SİNİR BLOKAJLARI TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Migren Sinir Blokajı tedavisini detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse: öncelikle enjeksiyon için hasta yatar veya oturur pozisyonda olabilmektedir. Enjekte edilecek olan kısım, öncelikle bir antiseptik çözelti ile temizlenmektedir. Doktor, oksipital siniri bulmak amacı ile parmağı ile bası uygulamaktadır. Sinirin alan kısmı tamamlandıktan sonraki süreçte ise enjekte öncesinde cilt uyuşturulmaktadır. Daha sonra oksipital sinir bloğu için başın arkasında ve boynun hemen üstünde yer alan oksipital sinirin kafatasından geçmiş olduğu bölgeye ince bir iğne vasıtası ile iğne yapılmaktadır. Sıklıkla uzun süre etkili olacak lokal anestezik ile stereoid ilaç kombinasyonu enjekte edilmektedir. Daha sonra hastalar, uygulanan enjeksiyon sonrasında kısa bir süre gözlemlemektedir. Gözlem sonrasında ise işlemin herhangi bir problem teşkil etmediği anlaşıldıktan sonra hasta, evine gönderilmektedir. Pek çok hastada tek bir uygulama, uzun süreli etkinlik sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise 2.veya 3. Optimal sinir bloğu uygulamasına ihtiyaç vardır. 

OKSİPİTAL SİNİR BLOĞU NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Oksipital sinir bloğu, başın arkasından kaynaklanmış olan ağrıyı tedavi etmek amacı ile kullanılmış bir işlemdir. Bu işlem için kafada Oksipital sinirlerin bulunmuş olduğu bölgeye lokal anestezik enjeksiyon uygulanmaktadır. Migren sinir blokajı tedavisi kapsamında olan Oksipital sinir bloğu, migren tedavilerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Başın her iki tarafındaki oksipital sinirlerden biri küçük biri de büyük olmak üzere 2 tane oksipital sinir bulunmaktadır. Oksipital sinir, kafa derisindeki herhangi bir ağrı, dokunma veya sıcaklık algılarını beyne ileten sinir kapsamındadır. Aynı şekilde bu sinir, boyundan kaynaklanmış kronik baş ağrıları veya migren baş ağrıları ile ilişkili olabilmektedir. İstisnai durumlarda oksipital sinirlerde hasar meydana gelebilmektedir. Bu esnada başın aynı tarafının göz yakınında ağrılar hissedilebilmektedir. Oksipital sinirlerin enflamasyonu veya tahrişi ‘Oksipital Nevralji‘ ismi verilen spesifik ağrı tipine neden olabilmektedir. Oksipital sinir bloğunda, lokal anastezik ilaç enfeksiyonları ile sinirler uyuşturulmaktadır. Böylece sinirlerden beyne gelen ağrıları ve bilgi akışını durdurmaktadır. Oksipital sinir bloğu sonrasında ise kronik baş ağrılarında azalma görülebilmektedir. 

OKSİPİTAL SİNİR BLOĞU İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Kronik baş ağrısı olan pek çok hastada, ağrıların daha spesifik bir halde kafatasınının tabanından veya boyundan kaynaklı olduğu bilinmektedir. Oksipital sinir bloğu, sıklıkla migren, küme baş ağrıları gibi pek çok krinik baş ağrılarının tedavisinde faydalı bir işlemdir. Oksipital sinir yaralandığı vakit meydana gelen oksipital nevraljinin tedavisinde de etkili olabilmektedir. Bu anlamda oksipital sinir bloğu ile tedavi edilen birtakım sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Epizodik migren
  • Kronik migren
  • Oksipital nevralji
  • Kronik küme baş ağrıları
  • Epizodik küme baş ağrıları 6-Gerilim tipi baş ağrısıdır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

Gebelikte migren tedavisi, gebelikte sinir blokajı, hamilelikte sinir blokajı, hamilelikte migren atakları, Hamilelikte Migren Tedavisi, Hamilelikte migren atağı