TRANSKRANİAL PULSE STİMÜLASYON (TPS): ALZHEİMER HASTALIĞI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİ BİR TEDAVİ

Hafif ve orta derecede Alzheimer hastalığından muzdarip hastalar için en büyük amaç hastalığı olabildiğince stabil tutmak, ileri evreye geçmesini ötelemektir.

Özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılan (CE onaylı) Transkranial Pulse Stimulasyon (TPS) teknolojisi ile Alzheimer hastaları için bir umut olmuştur.

TPS; Avusturya Viyana Üniversitesi - Kanada Toronto Üniversitesi ve İsviçre-Storz medikal tarafından geliştirilen invaziv olmayan bir tedavi şeklidir. Halen fonksiyonunu tam olarak kaybetmemiş nöronları aktive ederek, hem var olan beyin fonksiyonlarını korumayı, hem de kaybedilen fonksiyonları geri kazanmayı hedefleyen bir yöntemdir. Aynı nedenle Parkinson hastalığı için yapılan çalışmalar da olumlu sonuç vermiştir Multipl Skleroz (MS), inme gibi hastalıkların tedavisi için de adaydır ve çalışmalar devam etmektedir.

project-slider-image
project-slider-image

TPS'NİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Beynin yaklaşık 5-8 cm derin bölgelerinin stimülasyonunu sağlayan ultrason frekans aralığına sahip kısa akustik darbelerden oluşur. Bu akustik darbeler nöronlar ve sinapslar üzerinde iyileşmeyi tetikleyen kimyasal reaksiyonlar yaratır. TPS'nin biyolojik etki mekanizması şu şekildedir:

 • Mekanotransdüksiyon
 • Hücre geçirgenliğinde artış
 • Mekanik duyarlı iyon kanallarının uyarılması
 • Vazodilatasyon, yeni damar oluşumu (anjiogenez) ve antiinflamatuar etkiye sahip NO salınımı
 • Vasküler büyüme faktörlerinin uyarılması
 • BDNF ( brain derived nerve growth factor)‘nin uyarılması
 • Kök hücrelerin göçü ve farklılaşması
 • Nöroplastik etki
project-slider-image
project-slider-image

TPS ADAYI HASTANIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA

 • TPS için aday hasta öncelikle nöroloji doktorumuz tarafından değerlendirilerek muayene edilir, kullandığı ilaçlar sorgulanır ve düzenlenir.
 • Sonrasında klinik psikolog tarafından ayrıntılı nöropsikolojik test (CERAD değerlendirme ölçeği) ile hasta değerlendirilir.
 • TPS tedavisi 2-3 haftada toplam 6 seans olacak şekilde uygulanır.
 • Her seans hasta oturur pozisyonda yaklaşık yarım saat sürer ve ağrısızdır.
 • Seanslar bittikten yaklaşık 4-6 hafta sonra hasta tekrar değerlendirilir (CERAD değerlendirme ölçeği ile)
 • Hastadaki olumlu gelişmeler yaklaşık 2 haftada gözlenebilir ve iyilik hali en az 3 ay sürer.
 • 6-8 haftada bir tek seans olarak uygulama tekrarları önerilir.
 • Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

TPS UYGULANAN HASTALARDA GÖZLENEN BAŞLICA OLUMLU GELİŞMELER

Nöropsikolojik test sonuçları ve hasta yakınlarının gözlemlerine göre;

 • Konuşma akıcılığında artış.
 • Hafızada toparlanma.
 • Farkındalıkta artış.
 • Yön duygusunu kazanma.
 • Kendine güvende artış.
 • Depresif durumda belirgin azalma.
 • 6-8 haftada bir tek seans olarak uygulama tekrarları önerilir.
 • CERAD puanında ortalama 10 puanlık bir artış.

DAHA DETAYLI BILGI ALMAK ICIN